Thoen tot Nu Studio helpt opdrachtgevers hun historische c.q. inhoudelijke verhaal op overtuigende en verrassende wijze te presenteren aan een groot en divers publiek. De (historische) inhoud staat hierbij centraal, maar de overtuiging is dat deze alleen tot leven komt als hij op de juiste manier vorm krijgt, in woord, beeld, digitaal of als tentoonstelling.

Dit leidt tot vernieuwende concepten waarin kennis van de inhoud wordt gekoppeld aan een analytische en creatieve kijk op de zaak, zonder de realiteit en toepasbaarheid uit het oog te verliezen.

Thoen tot Nu Studio werkt samen met grafisch ontwerpers, kunstenaars, webbouwers, tentoonstellingsontwerpers en andere makers om de concepten te realiseren.

Aanpak

Thoen tot Nu Studio heeft hiervoor een eigen aanpak ontwikkeld die is gebaseerd op een aantal pijlers:

Vorm-functie-inhoud methodiek

Om een concept te ontwikkelen waarin de (historische) inhoud, de vorm waarin deze gepresenteerd wordt en het doel waarmee dit gebeurt elkaar aanvullen en versterken.

Contextuele en maatschappelijke trendanalyse

Om de waarde, relevantie en urgentie van een onderwerp te bepalen.

De vier p’s

Het concept vindt toepassing in de vorm van presentatie, platform, participatie/partners en programma.

Visie en Missie
Geschiedenis is overal en altijd. Het is te leuk en te belangrijk om alleen maar aan oude grijze mannen over te laten die er gewichtige doch saaie boeken over schrijven. Daarom ontwikkelt Thoen tot Nu Studio innovatieve geschiedenisconcepten voor een groot en breed publiek. 

Geschiedenis is hier en nu. We worden omringd door sporen uit het verleden: namen, gebouwen, kunst, literatuur, gebruiksvoorwerpen, tradities en rituelen. Alles wat we in het nu kennen heeft een verleden. En veel van wat we nu kennen nemen we mee de toekomst in. Zo beschouwd draagt het heden al de sporen van de toekomst in zich. 

Tot op zekere hoogte kunnen we zelf kiezen wat we wel of niet willen meenemen. Daarvoor is enige kennis van de geschiedenis onontbeerlijk. De geschiedenis herhaalt zich niet. En we kunnen er maar in beperkte mate iets van leren. Maar wat we ervan kunnen leren is wel van groot belang. Geschiedenis helpt ons bepalen wat onze verworvenheden en privileges zijn, hoe en waarom we deze in het verleden hebben verworven en of eraan vast willen houden of er afstand van willen en kunnen doen.  

Daarnaast is geschiedenis ook gewoonweg leuk. Zoals je op reis kunt gaan om nieuwe mensen en culturen te ontmoeten, kun je ook op reis door de tijd. Je kunt je verbazen over hoe het leven er op een ander moment in de tijd uitzag, hoe mensen vorm gaven aan hun bestaan, waar ze in geloofden. 

Dit klinkt allemaal heel hoogdravend, maar uiteindelijk is de missie van Thoen tot Nu Studio heel simpel: geschiedenis beleefbaar maken voor een groot en breed publiek. ‚Äč