Digitale Belevingskaart Egmont en Horne 1568 vs 2018

In 2018 is het 450 jaar geleden dat de graven van Egmont en Horne op de Grote Markt van Brussel werden onthoofd op instigatie van de Spaanse koning. Deze gebeurtenis vormde het begin van de 80-jarige oorlog. In meer dan 20 gemeenten in binnen- en buitenland worden in 2018 bijna 180 activiteiten ontplooit om dit de herdenken. Aan Thoen tot Nu de vraag om een overkoepelend concept te ontwikkelen waarbij al deze activiteiten meer worden dan de som der delen.

Dat werd de Digitale Belevingskaart Egmont en Horne 1568 vs 2018: een digitaal concept met daarin ruimte voor het historische verhaal van Egmont en Horne, de verbinding tussen verleden en heden en een actuele agenda waarin alle lokale partijen hun initiatieven kunnen aankondigen.

Opdrachtgevers: Stichting De Aldenborgh Geschied- en Oudheidkundige Kring Weert en Cultuurwerking Sotteghem
In samenwerking met: Sirene Ontwerpers