Conceptontwikkeling historische identiteit Grotekerkplein, Rotterdam

Ondanks de grootschalige renovatie van het Grotekerkplein en de komst van het Stadspodium en de bijbehorende programmering, merken de partners rondom het Grotekerkplein dat de beleving en de sfeer van het plein beter kan. Levendiger. Op de momenten dat er programmering plaatsvindt op het Stadspodium is er zeker sprake van levendigheid, maar zelfs dan voelt het plein snel kaal en groot aan.

De partners rondom het Grotekerkplein vragen daarom aan STUDIO 1:1 en Thoen tot Nu om een ontwerp/visie te ontwikkelen voor de verlevendiging van het Grotekerkplein.

Volgens STUDIO 1:1 en Thoen tot Nu is het Grotekerkplein in dit verband het meest gebaat bij het ontwikkelen van een overkoepelende historische identiteit. Het Grotekerkplein vormt tenslotte het historische hart van de stad Rotterdam en juist deze eigenschap is een goed beginpunt om tot een identiteit te komen die een duurzame bijdrage kan geven aan het karakter en daarmee de verlevendiging van het plein.

Een helder geformuleerde historische identiteit van het Grotekerkplein maakt het mogelijk om voor het plein als geheel zowel fysieke als programmatische uitingen te ontwikkelen waarop bovendien de verschillende betrokken, van de samenwerkingspartners rond het Grotekerkplein tot andere belanghebbenden, op onderdelen kunnen aanhaken.

Om tot een gedragen concept te komen organiseren Studio 1:1 en Thoen tot Nu verschillende participatiemomenten zoals een workshop voor de Grotekerkpleinpartners, een buurtborrel en een workshop voor de buren en andere belanghebbenden.

Opdrachtgever: de Grotekerkpleinpartners bestaande uit Vereniging Vrienden Grote- of Sint Laurenskerk, De Laurenskerk, Stichting Gebouw De Heuvel, Het Stadspodium, Club Empire (voorheen Heidegger), Kids Marina

In samenwerking met: Studio 1:1