Historisch-maatschappelijke trendanalyse 1976-2005

Een groot opgezet onderzoek naar maatschappelijke trends en hotspots in de Nederlandse samenleving in de periode van 1976 tot 2005 in opdracht van het Nationaal Archief. Deze historisch-maatschappelijke trendanalyse vormt een van de drie pijlers op basis waarvan het Nationaal Archief overheids- en particuliere archieven selecteert. Irma Thoen was als senior onderzoeker verantwoordelijk voor de onderzoeksinrichting en de nadere uitwerking van de methodologie. Daarnaast leidde zij een projectteam van medior en junior onderzoekers en stagiairs.

Opdrachtgever: Nationaal Archief